Zelfstandigen die via online platform Temper werken geen uitzendkracht

Zelfstandigen die via online platform Temper werken geen uitzendkracht

De rechtbank Amsterdam concludeert na een uitgebreide procedure dat Temper een online platform voor werk is, en geen uitzendbureau zoals de bonden stelden. Er is dus geen sprake van een uitzendovereenkomst met Temper of een arbeidsovereenkomst met opdrachtgevers zoals de vakbonden hebben betoogd.

Dit meldt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de procedure van vakbonden FNV en CNV tegen Temper. Alle vorderingen die de vakbonden hebben ingediend zijn verworpen. Deze uitspraak volgt op een eerder vonnis (12 oktober 2023) waarin de Rechtbank al geconcludeerd had dat de vakbonden niet langer namens de mensen die via Temper gewerkt hadden op mochten treden.

Digitaal prikbord voor zzp'ers

Het in 2015 opgerichte Temper is het eerste en grootste digitale prikbord voor flexibele bijverdieners in Nederland. Via Temper kun je als zelfstandige werken in verschillende sectoren. CEO van Temper Maarten Zoomers: “Mensen kiezen bewust voor de vrijheid en flexibiliteit die werken via Temper biedt, de mogelijkheid om werk op hun leven aan te passen in plaats van andersom. Anders dan traditionele vormen van ‘flex’, die eigenlijk alleen flexibel zijn voor werkgevers, biedt ons model echte autonomie en flexibiliteit aan werkenden. Wij zijn daarom verheugd met het oordeel van de rechtbank, dat bevestigt dat dit model bestaansrecht heeft.”

zelfstandige kok

Toon meer (143)