deZZP ZZP Nieuws paginadeZZP ZZP Nieuws lees meer
NOAB

Een op vier startende zzp’ers heeft geen zakelijke betaalrekening

  Een op vier startende zzp’ers heeft geen zakelijke betaalrekening Bijna een op de vier zzp’ers die in 2022 is…

lees verder >

Kabinet komt met strenge regels rondom inhuur zzp

Kabinet komt met strenge regels rondom inhuur zzp Het kabinet werkt aan de juridische verduidelijking van de regels rond de…

lees verder >

CBS: Groot aantal zorg- en welzijnswerkers stapt over op zzp

CBS: zorg- en welzijnswerkers kiezen voor zzp-bestaan Tussen het derde kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal van 2022 groeide het…

lees verder >

‘Datum afschaffing FOR gelijktrekken met invoerdatum Wet Toekomst Pensioenen’

‘Trek datum afschaffing FOR gelijk met invoerdatum Wet Toekomst Pensioenen’ Op 6 oktober jl. maakte minister Schouten bekend dat zij…

lees verder >

Koopkrachtplaatjes NIBUD in 2023 voor zzp’ers

Koopkrachtplaatjes NIBUD voor zzp’ers De koopkracht van huishoudens waar het inkomen wordt verdiend door een zelfstandige gaat licht omhoog als…

lees verder >

Een magere Prinsjesdag 2022 voor zzp’ers

Prinsjesdag 2022 biedt weinig zoets voor zzp’ers. De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en de for verdwijnt in 2023.…

lees verder >

DNB bezorgd om pensioen zelfstandige

DNB bezorgd om pensioen zelfstandige Een substantieel deel van de zelfstandigen bouwt geen pensioen op, blijkt uit data-analyse van De…

lees verder >

a.s.r. stopt met ZZP Pensioen

a.s.r. stopt met ZZP Pensioen Deelnemers aan het ZZP Pensioen hebben van a.s.r. bericht ontvangen dat de verzekeraar stopt met…

lees verder >

VZN: verkeerde timing afbouw zelfstandigenaftrek

VZN bekritiseert de timing van de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Hierdoor worden zelfstandigen extra hard geraakt qua koopkracht.…

lees verder >

CBS: steeds meer zzp’ers stoppen bedrijf

CBS: meer zzp’ers stoppen bedrijf In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76 duizend bedrijven opgeheven. Sinds de start van…

lees verder >

Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht

ING Research: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht Door nieuwe regelgeving voor uitzenders wordt flexwerk in de toekomst duurder…

lees verder >

Kunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschade

De Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector.…

lees verder >

PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kaders

PZO en VZN, samenwerkend in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, vinden het goed dat het kabinet eindelijk met het zpp-dossier en…

lees verder >

Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt

De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt het uitstel met een uitvoerige…

lees verder >

Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorziening

FNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen.…

lees verder >

Rechtbanken gaan mensen met schulden doorverwijzen naar hulpverlening

Rechtbanken gaan mensen met schulden doorverwijzen naar hulpverlening De Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen inzetten, die mensen met schulden…

lees verder >

VZN pleit voor fiscale stimulering bedrijfsbuffer zelfstandigen

VZN pleit voor fiscale stimulering bedrijfsbuffer zelfstandigen “Met de aangekondigde afschaffing van de FOR en de afbouw van de zelfstandigenaftrek…

lees verder >

Fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft per 2023

Fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft in 2023 De fiscale ouderdagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig…

lees verder >

Opdrachtgever blijft vrouwelijke zzp’er trouw rondom geboorte

Opdrachtgever blijft vrouwelijke zzp’er trouw rondom geboorte De angst om opdrachtgevers of klanten kwijt te raken rondom de geboorte de…

lees verder >

Grote verschillen tussen gemeenten bij schuldhulp ondernemers

Nationale ombudsman: Ondernemer weet gemeentelijke loket voor schuldhulp slecht te vinden.…

lees verder >

Kunstenbond: Fair Practice in cultuur is broodnodig

Om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken, is de invoering van Fair Practice op korte termijn…

lees verder >

Werkplatform Temper komt met eigen sociaal vangnet

Werkplatform Temper komt met eigen sociaal vangnet Zelfstandige platformwerkers die via Temper bijklussen zijn per 15 april 2022 automatisch verzekerd…

lees verder >

Algemene Rekenkamer: pakkans op schijnzelfstandigheid is laag

De Belastingdienst is niet in staat schijnzelfstandigheid aan te pakken, constateert de Algemene Rekenkamer.…

lees verder >

Vier op de tien zzp’ers voelt zich onderbetaald

Vier op de tien zzp’ers voelt zich onderbetaald Ruim vier op de tien Nederlandse zelfstandig ondernemers (42%) vinden dat zij…

lees verder >

Fiscale pensioenbouw voor zzp’er verruimd bij aanpassing pensioenwet

Met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt de ruimte die zzp’ers en IB-ondernemers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen voor hun…

lees verder >

FNV dreigt met gang naar rechter om handhaving wet tegen schijnzelfstandigheid

FNV geeft het kabinet een ultimatum om de wet DBA te gaan handhaven en schijnzelfstandigheid aan te pakken.…

lees verder >

Nibud: Zelfstandige gaat er in koopkracht op achteruit

De zelfstandige er in de hele breedte op achteruit qua koopkracht, zelfs als deze de tarieven met 2.4 procent verhoogt.…

lees verder >

FNV naar rechter om dwangsom in Uber-vonnis

De FNV stapt naar de rechter voor een dwangsom in het Uber-vonnis. Eerder heeft de rechter geoordeeld dat Uber-chauffeurs werknemer…

lees verder >

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in Onder de eufemistische kopje ‘Helderheid voor zelfstandigen’ staan in het coalitieakkoord voor het kabinet…

lees verder >

ZEA 2021: helft zzp’ers maakt zich zorgen over toekomst

ZEA 2021: helft zzp’ers maakt zich zorgen over toekomst Het overgrote deel van de zzp’ers blijft ondanks zorgen over de…

lees verder >

CDA en VVD kiezen voor verplichte AOV-zzp

CDA en VVD kiezen voor verplichte AOV-zzp arbeidsongeschiktheid. Als het aan VVD en CDA ligt komt er een sociaal vangnet…

lees verder >

Amsterdam wil zzp’ers in kunst en cultuur behouden voor sector

Amsterdam wil zzp’ers in kunst en cultuur behouden voor sector De gemeente Amsterdam gaat zelfstandigen uit de kunst- en cultuursector…

lees verder >

DNB: minder fiscale voordelen en verplicht sociaal vangnet zzp’er

In het rapport Toekomst van de Arbeidsmarkt constateert DNB dat de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen flexwerkers en werknemers met…

lees verder >

Zzp-organisaties maken zich op voor SER-zetel

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en Werkvereniging hebben zich aangemeld voor een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER).…

lees verder >

Rechtbank: Uber moet chauffeurs in vaste dienst nemen

De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezag.…

lees verder >

VZN: Schrap de vermogenstoets bij bbz structureel

Volgens zzp-belangenbehartiger VZN is speciale en blijvende aandacht voor branches die nog steeds grote hinder ervaren door de coronacrisis hard…

lees verder >

TNO-CBS: financiële buffer zzp’er stabiel ondanks anderhalf jaar coronacrisis

Begin 2021 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel in dat hun huishouden maximaal drie maanden rond kan…

lees verder >

Nibud-advies: spaar 10% inkomen voor buffer

Een financiële buffer voor onverwachte gebeurtenissen is niet gauw groot genoeg, blijkt uit de bufferberekenaar van Nibud.…

lees verder >

Helft zzp’ers ziet omzet dalen tijdens coronacrisis

Helft zzp’ers zag omzet dalen tijdens coronacrisis Ruim de helft (51 procent) van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) kreeg…

lees verder >

Ombudsman: corona schuldhulp zzp’er niet goed geregeld

Ombudsman: corona schuldhulp zzp’er niet goed geregeld De overheid heeft tijdens de coronacrisis heel veel zzp’ers en kleine ondernemers goed…

lees verder >

Vrouwelijke ondernemers benadeeld bij corona steunmaatregelen

Vrouwelijke ondernemers benadeeld bij corona steunmaatregelen, zoals de Tozo en NOW. Er wordt geen rekening gehouden met zwangerschap.…

lees verder >

Koning bezoekt door coronacrisis getroffen zzp’ers

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima brengen een digitaal werkbezoek aan ZZP’ers. De Koning spreekt met de voorzitter van VZN en…

lees verder >

Verplichte AOV voor zzp’er loopt vertraging op

De uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV-zzp) heeft meer tijd nodig. PZO benadrukt de keuzevrijheid van de AOV-zzp.…

lees verder >

VZN: Zelfstandigen voelen zich niet gezien, noch gehoord

VNZ: het demissionaire kabinet heeft een blinde vlek voor zzp’er en zelfstandige ondernemers die door de coronamaatregelen hun beroep nog…

lees verder >

Nationale ombudsman opent meldpunt voor zzp’ers met schulden

De Nationale ombudsman start een grootschalig onderzoek, met de vraag in hoeverre zzp’ers ruimhartig worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.…

lees verder >

Reactie VZN op coronamaatregelen: gebrek aan visie en perspectief

In een reactie op de coronapersconferentie van 23 februari 2021 hekelt zzp-belangenorganisatie VZN het gebrek aan visie en perspectief voor…

lees verder >

Maaltijdbezorger Deliveroo ook in hoger beroep aangemerkt als werknemer

Op basis van alle omstandigheden van het geval kwalificeert de overeenkomst van de maaltijdbezorgers met Deliveroo als arbeidsovereenkomst. Dit heeft…

lees verder >

Het Ondernemerscollectief sluit zich aan bij VZN

Het Ondernemerscollectief sluit zich met ingang van 1 februari aan bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), een samenwerkingsverband van organisaties…

lees verder >

Petitie: schrap partnertoets TOZO

Petitie: schrap partnertoets TOZO. Het Vierde steunpakket benadeelt zzp’ers door de partnertoets en brengt zelfstandigen in financiële problemen. Een online…

lees verder >

Bijna helft flexwerkers en zelfstandigen komt moeilijk rond

Bijna de helft van de flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker dan in de zomer van 2020 moeilijk rond door…

lees verder >

Oproep VZN: schrap partnertoets Tozo

De financiële positie wordt voor steeds meer zelfstandigen onhoudbaar. De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) roept het kabinet op de Tozo…

lees verder >

Belastingtips voor zzp’ers

Wat verandert er in 2021 qua belastingen? Welke belastingvoordelen zijn er voor zzp’ers? Belastingtips en het belastingplan 2021.…

lees verder >

Pilot webmodule 11 januari online

De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zzp’er (iemand buiten loondienst), komt 11…

lees verder >

Pilot zzp-webmodule in januari online

De zzp-webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin…

lees verder >

Laatste vinkje op de to-do-lijst van Wouter Koolmees: de verplichte AOV voor zzp’ers

Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt voor de verkiezingen met een voorstel over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers,…

lees verder >

Kabinet schuift regulering flex en zzp door tot na de verkiezingen

De manier waarop de economie nu geraakt wordt, legt de kwetsbaarheden van de huidige arbeidsmarkt bloot. Het kabinet onderzoekt of…

lees verder >

Hoge Raad: inhoud afspraken bepaalt aard arbeidsrelatie opdrachtgever en zzp’er

De bedoeling van partijen is niet langer doorslaggevend, om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad…

lees verder >

Zes op tien vrouwelijke zzp’er economisch zelfstandig

Vrouwelijke zzp’ers zijn met 61 procent het minst vaak economisch zelfstandig. Vrouwelijke zzp’ers zijn financieel gemiddeld minder kwetsbaar dan mannelijke…

lees verder >

Nibud: armlastige zzp’er niet goed in beeld bij gemeente

Nibud: armlastige zzp’er niet goed in beeld bij gemeente. Mensen met een flexibel inkomen, zoals zzp’ers, denken vaak ten onrechte…

lees verder >

VZN: Verhoog Tozo-steun om deel vaste kosten te dekken

VZN verzoekt kabinet naar aanleiding van aanvullingen op het derde steunpakket corona tot een hogere Tozo-steun om deel vaste kosten…

lees verder >

SER-advies ziet kansen platformeconomie, maar ook risico’s

SER-advies ziet kansen, maar ook risico’s platformeconomie. De arbeidsrelatie van platformwerkers, en van zzp’ers in het algemeen, is onduidelijk. Zijn…

lees verder >

‘Afbouw Tozo duwt duizenden zzp’ers in de bijstand’

Het afbouwen van de Tozo-regeling zorgt ervoor dat het aantal bijstandsgerechtigden komende maanden stijgt naar 450.000, zo meldt het Economisch…

lees verder >

ESB-onderzoek: coronacrisis raakt creatieve zzp’er extra hard

ESB-onderzoek: coronacrisis raakt creatieve zzp’er extra hard. Een groot deel van de zzp’ers met werk in creatieve en taalkundige beroepen…

lees verder >

Tozo 1: wat moet je weten van de verplichte winstverklaring

Zzp’ers die dit voorjaar Tozo-inkomensondersteuning hebben aangevraagd, moeten hun omzetcijfers overleggen over de periode van de Tozo 1, een zogenoemde…

lees verder >

Nibud: grote veranderingen in portemonnee van zzp’er

De versnelde verlaging van de zelfstandigenaftrek zorgt voor onrust onder zzp’ers. Door hogere belastingkortingen gaat het netto bij een gelijkblijvende…

lees verder >

Zelfstandigenaftrek in 16 stappen naar € 3.240

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit…

lees verder >

Belastingplan 2021: verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Onderdeel van het Belastingplan 2020 was al een verlaging in stappen tot € 5000 in…

lees verder >

Ook mét TOZO-steun is zzp’er financieel kwetsbaar

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en…

lees verder >

FNV daagt Deliveroo opnieuw voor rechter

Vakbond FNV kruist opnieuw de degens met bezorgplatform Deliveroo over de rechten van fietskoeriers, meldt het FD.…

lees verder >

Gratis persoonlijk ontwikkeladvies voor zzp’ers

Als zzp’er kun je kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. De maatregel maakt deel uit van de ‘NL…

lees verder >

Gesteggel rond het gezagscriterium zzp’er

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad een aanzienlijke aanscherping van het gezagscriterium voor zzp’ers en zelfstandigen…

lees verder >

Rechter: (schijn)zzp’er is feitelijk werknemer

Een werknemer ontslaan en vervolgens weer inhuren als zzp’er en zo de samenwerking voortzetten. De rechtbank Amsterdam heeft in een…

lees verder >

Overgrote deel zzp’ers kan wegvallen inkomen jaar of langer opvangen

Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen, dan zakken bij 19 procent van hen de resterende financiële middelen van…

lees verder >

Verplichte AOV voor zzp’ers gaat er komen

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is/lijkt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor…

lees verder >

Kabinet ziet af van verplicht minimumtarief zzp’er

Het kabinet ziet af van het minimumtarief voor zzp’ers. Ook de zelfstandigenverklaring voor voor zzp’ers die meer dan 75 euro…

lees verder >

Kamer debatteert over positie zzp’er

Komende week debateert de Tweede Kamer over de nieuwe Wet ZZP en de webmodule. Voor zzp’ers staat veel op het…

lees verder >

Financieel kwetsbare zzp’er hard geraakt door coronacrisis

Financieel kwetsbare zzp’er is hard geraakt door coronacrisis. Tweederde van laagbetaalde zzp’ers en flexwerkers ervaart financiële stress door Covid-19.…

lees verder >

Advies hervorming belastingstelsel ‘klap in gezicht van zzp’ers’

De voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’ maakt het voor zzp’ers straks vrijwel onmogelijk nog een financiële buffer op te bouwen.…

lees verder >

Eén op de vijf zelfstandigen heeft amper financiële buffer

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond…

lees verder >

Coronacrisis harde klap werkgelegenheid bouwsector

De bouwproductie zal als als gevolg van de coronacrisis in totaal met ruim 15% dalen, verwacht het Economisch Instituut voor…

lees verder >

Veel zzp’ers worstelen met aflossing hypotheek

Duizenden zzp’er kloppen aan bij hun hypotheekverstrekker voor een aflossingspauze.…

lees verder >

FNV Zelfstandigen: helft zzp’ers heeft financiële buffer

De helft van de zzp’ers heeft een financiële buffer, waarmee een periode van een maand tot een jaar overbrugd kan…

lees verder >

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De financiële steun voor zzp’ers is na ruim een week sleutelen uitgewerkt in een regeling: ‘de Tozo’. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling…

lees verder >

ING volgt ontwikkelingen coronavirus met pinbetalingen

Het ING Economisch Bureau heeft een speciale website en een nowcast gelanceerd om de impact van het coronovirus op de economie op…

lees verder >

Minister Koolmees: vangnet zzp’er óók bij inkomensachteruitgang

Het bijstandsloket voor zzp’ers gaat in de grotere steden vanaf maandag open, verwacht de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De extra…

lees verder >

Rotterdam en Amsterdam versnellen aanvraag zzp-bijstand

De gemeente Rotterdam en Amsterdam gaan de speciale bijstandsregeling voor zzp’ers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen versneld…

lees verder >

Banken: hulp voor zzp’ers

ABN AMRO wil “zo snel mogelijk” een mogelijkheid voor ondernemers, zzp’ers en consumenten invoeren om tijdelijk hun hypotheek of krediet…

lees verder >

Dit zijn de coronamaatregelen van de Belastingdienst voor zzp’ers

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst een serie maatregelen genomen. Bent je ondernemer…

lees verder >

De coronacrisis: het noodpakket voor zzp’ers

De 1,2 miljoen zzp’ers in ons land krijgen makkelijker toegang tot de bijstand als hun opdrachten wegvallen door de crisis.…

lees verder >

Kabinet komt met steun voor door coronavirus getroffen zzp’ers

Het kabinet heeft plannen om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), die door de coronacrisis in de problemen komen, extra te ondersteunen.…

lees verder >

Woede over Wiebes uitspraak rondom steun voor zzp’er

De Partij van de Arbeid (PvdA) en Partij voor de Dieren en vakcentrale FNV hebben boos gereageerd op uitspraken van…

lees verder >

Mijn zzp-verhaal: zo raakt corona mijn werk als zzp’er

Wat zijn de directe gevolgen voor jou als zzp’er? Zit je zonder werk thuis? Hebben opdrachtgevers klussen teruggetrokken of uitgesteld?…

lees verder >

Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gaan verplicht een netto premie van tussen de 85 en 150 euro per maand betalen.…

lees verder >

Alternatief voor zzp-wet door zzp-organisaties

Belangenclubs voor zzp’ers willen belangrijke aanpassingen in het zzp-wetsontwerp van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zzp-organisaties willen…

lees verder >

De ZZP Monitor: 2020 kanteljaar voor positie zzp’er

2020 wordt bepalend voor de toekomstige positie van zzp’ers. Nieuwe zzp-wetgeving, kabinetsbeleid, het advies van de commissie-Borstlap en het principeakkoord…

lees verder >

Sociale partners akkoord over verplichte AOV-verzekering zzp’ers

Het FD meldt dat er een akkoord op hoofdlijnen ligt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers (AOV-verzekering). De premie wordt inkomensafhankelijk…

lees verder >

‘De zzp’er moet vooral weer ondernemer worden’

Alleen de echte ondernemer die zelf op eigen benen kan staan moet als zzp’er worden aangemerkt, aldus FNV Zelfstandigen-bestuurder Henk…

lees verder >

VNO-NCW: versobering zelfstandigenaftrek bespreekbaar

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bereid de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstaftrek geleidelijk aan te passen. Deze maatregel moet dan alleen voor ‘oneigenlijke’…

lees verder >

Freelancers NRC leggen 1 dag werk neer

55 freelancers van NRC hebben 12 februari voor een dag hun werk neergelegd om op te komen voor hogere tarieven…

lees verder >