Zzp-organisaties maken zich op voor SER-zetel

Nieuws template

Zzp-organisaties maken zich op voor SER-zetel

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) heeft zich aangemeld voor een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook de Werkvereniging heeft zich gemeld voor een zetel, "Ondanks dat we volgens de zelf opgestelde regels van de SER geen zetel mogen bekleden". Dit laatste geldt niet voor de VZN.

De SER maatschappelijke heeft organisaties uitgenodigd om zich te melden als zij aanspraak menen te maken op een SER-zetel. In een persbericht laat de VZN weten dat ze aan de SER heeft laten weten aanspraak te maken op zo’n zetel. In een toelichting meldt de VZN: 'Aan de uitspraak van de Tweede Kamer dat zelfstandigen een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER verdienen, kan invulling worden gegeven door een zetel aan VZN toe te kennen. VZN is een onafhankelijke, representatieve zzp-organisatie met 100.000 aangesloten zelfstandigen.'

'Als onafhankelijke organisatie van zelfstandige ondernemers meent VZN een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel, met een breed draagvlak onder de 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland. Met de vorig jaar breed aangenomen Tweede Kamermotie Tielen/Palland/Van Weyenberg voor een eigenstandige en gelijkwaardige plek van zelfstandigen binnen de polder verwacht VZN dat haar aanspraak op een eigen SER-zetel zal worden gehonoreerd.'

Toon meer (135)