Zzp tarief omrekenen naar salaris

Image

Zzp tarief omrekenen naar salaris

Vrijheid wordt vaak als argument genoemd voor de keuze om als zzp’er te werken. Maar vrijheid kan ook gaan knellen. Als zzp’er voel je de druk om klanten te werven, te onderhandelen over het tarief en voldoende omzet te draaien. Dat levert veel zzp’ers stress op, zeker als er te weinig geld binnen komt. 

Het zzp-bestaan moet geen juk worden. Soms ben je als zzp’er beter af in loondienst. Volgens het CBS hebben werknemers gemiddeld een hoger inkomen dan zzp’ers.

Het was de zinssnede uit de Troonrede van 2022 die misschien wel het meeste stof deed opwaaien: ‘Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn’. Eerder al, in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ liet minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten het aantal zzp’ers te willen beteugelen.

Loont het nog om zzp’er te blijven?

Hoe dit er concreet uitziet, heeft zijn weerslag gekregen in het Belastingplan 2023. De zelfstandigenaftrek gaat in 5 stappen terug naar € 900. Daarmee vervalt het belastingvoordeel voor zzp’ers. In combinatie met de hoge inflatie levert dit voor veel zzp’ers de vraag op: loont het nog om zzp’er te blijven?

Sowieso is het een valkuil om te lang door te gaan als je je hoofd niet boven water weet te houden. Op tijd stoppen is geen schande. Volgens het CBS hebben werknemers gemiddeld een hoger inkomen dan zzp’ers.

De vraag: zzp’er of vaste baan?

 Vragen die je jezelf kunt stellen als je twijfelt over de keuze tussen zzp’er en loondienst:

  1. Vrijheid en zelfstandigheid in het werk: veel zzp’ers kiezen voor een bestaan als zzp’er vanwege de vrijheid en zelfstandigheid in het werk. Die hoef je niet op te geven in loondienst. Zoals je kunt onderhandelen over je salaris, kun je ook onderhandelen over de invulling van je werk. Zeker nu het hybride werken is ingeburgerd.
  2. Meerdere opdrachtgevers: het is riskant om als zzp’er (voor een groot deel van je omzet) op één opdrachtgever te leunen. Als je een arbeidsconflict krijgt, ben je niet beschermd door het arbeidsrecht.
  3. Voldoende buffer: veel zzp’ers verdienen te weinig om een financiële buffer op te bouwen. Laat staan dat ze zich de premie van een arbeidsongeschiktheid kunnen permitteren. Als werknemer heb je de rust van een sociaal vangnet. Als je ziek wordt, krijg je gewoon je loon (deels) doorbetaald.
  4. Pensioen en vakantiegeld: bijna alle werknemers bouwen automatisch pensioen op. Als zzp’er moet je daar zelf voor zorgen. Doe je dat ook?

Stappenplan: van zzp-tarief naar je nieuwe salaris

Als je inkomen als zzp’er (meer dan) modaal is, kantelt de beantwoording van bovenstaande vragen vermoedelijk meer naar de voordelen van zelfstandigheid. Luidt het antwoord op de vraag ‘zzp’er of vaste baan?’ naar loondienst, dan luidt de volgende vraag: hoe reken ik mijn zzp-tarief om naar een salaris(eis)? Het stappenplan ‘zo bereken je als zzp’er je uurtarief’ kun je niet zomaar via de omgekeerde weg doorlopen. Maar het biedt wel een aantal aanknopingspunten:

  1.  Je winst uit onderneming:

a. Wat is de gemiddelde winst uit onderneming (voor belastingen) van de afgelopen 3 jaar? Dit bedrag vind je in je IB-aangifte.
b. Hoeveel geld heb je gereserveerd voor FOR/pensioen?
c. Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zzp’er afgesloten?

Tel het bedrag van a + b op; verminder dit met c. De som (a + b – c) deel je door 12. Dit is je maandinkomen als zzp’er.
De AOV-zzp heb je niet nodig als werknemer. FOR/Pensioen is een aftrekpost, maar als werknemer betaal je via je loon mee aan je pensioen.

PS. Als je dit te ingewikkeld vindt: beperk je berekening tot je gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar.

2. Je functie

Probeer te achterhalen wat het gemiddeld salaris is voor jouw functie/opleiding en sector. Met de zoekopdracht ‘gemiddeld salaris functie’ vind je een aantal goede bronnen waaruit je kunt putten.

3. Winst versus salaris:

Als je de logica van het zzp-debat volgt, ben je geneigd om een lager salaris te accepteren dan je maandinkomen als zzp’er. Vermijdt die valkuil. Het uurloon is lager dan het uurtarief van een zzp’er. Maar in dat uurtarief zijn bedrijfskosten en de niet-declarabele uren verrekend. Terug dus naar het begin van dit artikel: werknemers hebben gemiddeld een hoger inkomen dan zzp’ers. Pas op om te laag in te zetten.

4. Onderhandel niet alleen over het maandloon:

Een salaris is maar één onderdeel van je arbeidspakket. Vrije dagen, thuiswerken, vakantiegeld, een pensioenregeling, een reis- en onkostenvergoeding. Maar ook je persoonlijke groei en scholing. Bedenk wat belangrijk is en maak dat onderdeel van de onderhandelingen.

5. Accepteer niet meteen het eerste aanbod:
Neem de tijd om er een paar dagen over na te denken. Vraag rond in je netwerk wat zij van het aanbod vinden. En hoort bij de functie een salarisschaal? Dan heb je nog steeds de kans om een trede hoger uit te onderhandelen.
Veel succes en wijsheid!

Zorgen zzp

Toon meer (20)